Skip to main content

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on henkilökohtaista yhteistyötä työssä kehittymisen ja jaksamisen edistämiseksi.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti toteutetulla, kokemukselliseen oppimiseen pohjautuvalla työnohjauksella saavutetaan samansuuntaisia tuloksia kuin coachingilla. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä- tai työyhteisöohjauksena.

Ammattitaitoinen, koulutettu työnohjaaja auttaa työntekijää jäsentämään työtilanteitaan ja löytämään työhönsä uusia näkökulmia ja kehittämiskohteita. Työnohjaus voi olla myös pitkäkestoinen prosessi, jossa työntekijä itse osallistuu aktiivisesti työnohjaajan tuella työnsä kehittämiseen sekä työyhteisön kehittämis- ja muutosprosesseihin.

Työnohjaukset alkavat kartoitusvaiheella, jonka aikana kirkastetaan ohjausten tavoitteet. Työnohjaukset perustuvat pääasiassa luottamukselliseen, vuorovaikutukselliseen keskusteluun, dialogiin.

TYÖNOHJAUKSEN TAVOITTEENA ON
 • edistää ammatillista kasvua ja motivoida jatkuvaan oppimiseen
 • selkeyttää ja jäsentää työtehtäviä ja työrooleja
 • parantaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista
 • parantaa vaikeiden työtilanteiden hallintaa ja auttaa löytämään uusia näkökulmia, ratkaisuja ja vaihtoehtoja
 • tukea muutoksissa ja parantaa muutoksen hallintaa
ONNISTUNUT TYÖNOHJAUS NÄKYY PARANNUKSINA
 • asiakaspalvelussa
 • työn tuloksissa
 • yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa
 • itsetuntemuksen kehittymisenä
 • työtyytyväisyydessä, motivaatiossa ja työhyvinvoinnissa
 • vision, strategian ja tavoitteiden selkiytymisenä