Skip to main content

TYÖHYVINVOINTI

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

Työhyvinvointikoulutukset ja työssä jaksaminen ovat tyypillisiä teemoja henkilöstön virkistäytymis- ja kehittämispäiviin. Valmennuksissa painottuu elämänhallinnan kokonaisuus, yksilölliset voimavarat, myönteisen asenteen ja itsetuntemuksen merkitys hyvinvoinnille. Tavoitteena on aktivoida osallistujat heidän omista lähtökohdistaan käsin ja käsitellä niin yksilöllisiä kuin yhteisöllisiäkin hyvinvoinnin osa-alueita. Yksi kysytty teema on ”Hyvä uni, hyvä työ”. Kun yksilö voi hyvin, siitä hyötyy paitsi työntekijä itse, myös koko työyhteisö ja sen asiakkaat.

Työhyvinvointi- ja kehittämishankkeet

Aurea Valmennuksella on hyvä yhteistyöverkosto mittavienkin kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Hankkeissa voidaan yhdistää koulutusta, coachingia ja työnohjausta tarpeen mukaan. Myös työhyvinvointi- ja työilmapiirikartoituksia, temperamentti- ja persoonallisuustestejä (mm. MBTI, LTA, enneagrammit) sekä ns. 360-kartoituksia voidaan käyttää joko erillisinä tai valmennusprosessien tukena.

Prosessikonsultointi

Prosessikonsultoinnissa valmentaja toimii läheisessä yhteistyössä yrityksen johdon kanssa. Toimintaa kehitetään yhdistämällä yrityksen sisäiset ja ulkopuoliset näkemykset ja toiminnan muutokset toteutetaan tavoitteellisesti yhdessä henkilöstön kanssa. Kyseessä on menetelmä, jolla päästään pienin askelin suuriin muutoksiin.