Skip to main content

KOULUTUKSET

Koulutukset ja valmennukset toteutetaan osallistavalla ja tavoitteellisella työotteella, kokemuksellisen oppimisen viitekehyksellä.

Koulutusten ja valmennusten tavoitteet ja sisältö sovitaan aloituskeskustelussa. Useimmiten aloitetaan asiakkaan kuvailemasta tarpeesta, ongelmasta, tilanteesta tai tavoitteesta, johon etsitään sopivin valmennusmuoto.

Koska Aurea Valmennuksen vahvuutena on monenlaisten menetelmien hallinta, valmennuksissa voidaan hyödyntää tavotteellista, ratkaisukeskeistä, coachaavaa, osallistavaa ja työnohjauksellista otetta.

Yrityskoulutus

Asiakaskohtaisesti räätälöityjen koulutusten teemat voivat olla esimerkiksi seuraavista aihepiireistä:

ESIMIESTYÖ

 • Valmentava työote ja coachaava johtamistyyli
 • Muutosjohtaminen
 • Onnistuneet kehityskeskustelut
 • Osaamisen tunnistaminen ja johtaminen
 • Esimies- ja alaistaidot
 • Tunnejohtaminen ja työelämän tunnetaidot
 • Esimiehen itsetuntemus, työssä jaksaminen ja ajan hallinta

ESIMIEHEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN KEHITTYMINEN

 • Ajankäytön hallinta ja itsensä johtaminen
 • Työyhteisötaidot
 • Itsetuntemus ja itsensä johtaminen
 • Työhyvinvointi, työssä jaksaminen ja stressinhallinta
 • Hiljainen tieto