Skip to main content

Menestystä yksilöille ja organisaatioille

Työyhteisövalmennus

Aurea Valmennus Oy on erikoistunut tavoitteellisella, ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä työotteella toteutettuihin esimies-, avainhenkilö- ja työyhteisövalmennuksiin. Päämenetelminä ovat coaching, työnohjaus sekä osallistava koulutus.

Kehittämistyön perustana on usko ihmisen omiin voimavaroihin, osaamisen ja ratkaisujen löytymiseen valmennettavasta itsestään. Valmentaja tukee ja auttaa näiden voimavarojen, osaamisen ja taitojen tunnistamisessa, löytämisessä sekä kehittämisessä. Viitekehys pohjautuu kokemukselliseen oppimiseen, ratkaisukeskeisyyteen ja positiiviseen psykologiaan.

Aurea Valmennus Oy:n Anja Hyysalon vahvuutena on tunnustettu alan osaaminen sekä yli 20 vuoden työkokemus liike-elämän asiakaspalvelu-, asiantuntija- ja esimiestehtävistä.

Anja Hyysalolla on Certified Business Coach Master (CBCM) sertifikaatti. Hän on kansainvälisen ammatticoachien järjestön ICF:n (International Coaching Federation) Suomen osaston perustajajäsen ja on mukana myös mm. Suomen Työnohjaajat ry:n, Johdon Työnohjaajat ja Mentorit ry:n sekä HENRY ry:n (Henkilöstöjohdon ryhmä) toiminnassa.

Ota yhteyttä