Skip to main content

COACHING

Coaching on johdon tai avainhenkilöiden luottamuksellista ja tavoitteellista valmentamista.

Coachingissa on olennaista ratkaisujen, vaihtoehtoisten toimintatapojen ja oivallusten syntyminen valmennettavassa itsessään.

Coach ei anna valmiita ratkaisuja, vaan ohjaa ammattitaidollaan valmennusprosessia sekä auttaa, haastaa ja tukee monenlaisin menetelmin valmennettavansa kehittymistä. Coaching-suhde perustuu täydelliseen luottamukseen.

Perusammattitaidon lisäksi coachilta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä nähdä kokonaisuus ja erottaa siitä olennaiset, valmennettavan tavoitteisiin liittyvät asiat ja ilmiöt.

Ammattitaitoisesti toteutettu coaching nopeuttaa usein muutosten toteuttamista esimerkiksi auttamalla välttämään tyypilliset sudenkuopat ja hyödyntämään koko työyhteisön mukaan saamista muutoksiin ja uusiin toimintatapoihin  jo niiden alkuvaiheissa.

COACHING
 • avaa uusia näkökulmia ja vaihtoehtoisia toimintatapoja
 • auttaa olemassa olevien ja piilevien voimavarojen hyödyntämisessä
 • tukee tavoitteiden saavuttamisessa, jopa ylittämisessä

Coachin haastaessa ja tukiessa valmennettavaansa kehittymään ja ottamaan käyttöönsä osaamisensa, vahvuutensa ja voimavaransa, coachingista hyötyy yksilön ohella myös organisaatio.

PARHAIMILLAAN COACHING
 • edistää valmentavaa työotetta ja coachaavaa johtamistyyliä
 • parantaa työssä jaksamista, motivaatiota ja sitoutumista
 • tukee muutosten toteuttamista ja hiljaisen tiedon hyödyntämistä
 • parantaa työn tehokkuutta ja laatua sekä lisää luovuutta
COACHING ON ERITYISEN KÄYTTÖKELPOINEN MENETELMÄ
 • esimiesten kehittämisessä
 • esimiesaseman haltuunotossa
 • uusiin tehtäviin siirryttäessä
 • muutosprosesseissa
 • avainhenkilöiden, esimiesten, johtajien ja johtoryhmien toiminnan kehittämisessä ja tehostamisessa
 • vuorovaikutuksen parantamisessa ja erilaisuuden hyödyntämisessä
 • uusien näkökulmien, vaihtoehtojen ja luovuuden löytämisessä

BUSINESS COACHING

 • esimiehille ja avainhenkilöille

EXECUTIVE COACHING

 • ylimmälle johdolle ja johtoryhmille

LIFE COACHING

 • uran taitekohtiin ja oman elämäntilanteen selkeyttämiseen
 • yksityis- tai työelämän muutoshaasteisiin
 • tavoite voi liittyä esimerkiksi elämänmuutoksiin, uusiin ammatillisiin haasteisiin, itsetuntemukseen, itsetunnon ja voimavarojen vahvistamiseen, hyvinvoinnin edistämiseen sekä esimiestyön kehittämiseen

TELECOACHING JA VIRTUAALICOACHING

Aurea Valmennus Oy:n toteuttamissa coaching-prosesseissa hyödynnetään myös virtuaalisia apuvälineitä, yksinkertaisimmillaan puhelinta. Näin saavutetaan kustannussäästöjä mm. matka-aikojen jäädessä pois ja samalla toteutetaan ympäristöystävällistä, kestävää kehitystä. Virtuaalicoaching täydentää kasvotusten toteutettavia coaching-prosesseja, mutta coaching voidaan toteuttaa myös yksinomaan virtuaalisena.

 

SE TOTEUTETAAN
 • puhelimitse, sähköpostitse tai muilla teknisillä apuohjelmilla kuten Skypellä
 • useimmiten 30-60 min. kestäviä
 • soveltuvat myös yksittäisen, esim. haasteellisen tilanteen tai tapaamisen etukäteissparraamiseen tai jälkitilanteen purkuun sekä muihin yksilöitäviin tilanteisiin tai ongelmiin